קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 5 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug13 שנים 15 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #