קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה15 שנים 6 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug14 שנים 26 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #