קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature16 שנים 47 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה11 שנים 33 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועותברי דוידסון
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature16 שנים 41 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מערכת CRM באתרפתוחcriticalfeature16 שנים 47 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature16 שנים 43 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת SIngleSignOnפתוחcriticalfeature16 שנים 47 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98התחזות לצדקפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #