קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועותshiralony
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature16 שנים 9 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature9 שנים 25 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 2 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature16 שנים 7 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #