מציג את הלוויתו של גדעון הירש

Your browser is not able to display this multimedia content.

Problems viewing videos?
Download latest Flash Player

כתבינו ברוך אורן צילם את קרוביו של ד"ר גידעון הירש מספידים אותו.

הופעת אדם בצילום אינה מעידה בהכרח על העדפותיו.