קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature12 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98התחזות לצדקפתוחnormalfeature11 שנים 5 ימיםברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature10 שנים 20 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature12 שנים 41 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature10 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 38 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature16 שנים 11 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 33 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 18 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 18 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #