קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature9 שנים 44 שבועותברוך אורן
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature5 שנים 20 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature6 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature7 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature9 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרהיא-סטוריה לסבית - חנה קלייןפתוחnormalfeature8 שנים 2 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הייתכן שלא נשלחים עדכוניםפתוחcriticalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature9 שנים 21 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature6 שנים 37 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועותshiralony
שלב תוכן #