דיון בנושא הרשעה של קצב - סרטונים לאתר

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבסיקור אירוע
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:טופל
תיאור

הערה - חשוב מאוד לכבד את הבקשה של טלי לגבי תוכן שלא מתאים לשידור בצילום.
סאונד בדרך לבזיל, יהיה שם בערב.