קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature9 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature9 שנים 27 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
שלב תוכן #