קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature9 שנים 22 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug9 שנים 30 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature9 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 48 שבועות
שלב תוכן #