קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature10 שנים 16 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug10 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature10 שנים 24 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #