קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 44 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #