קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature6 שנים 30 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature10 שנים 12 שעותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature10 שנים 12 שעותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature9 שנים 52 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature10 שנים 12 שעותאוסקר אויריך
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #