קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug11 שנים 40 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature9 שנים 46 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה10 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature8 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature8 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature8 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature7 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature8 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
שלב תוכן #