קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature12 שנים 8 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: שלבים בתכנון אירוע קהפתוחnormalfeature8 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרAUTHENTIC. A NET PORN CRITIQUEפתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #