קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה9 שנים 19 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה9 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה9 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה9 שנים 13 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה9 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה9 שנים 13 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 9 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה9 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה8 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה8 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה8 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #