קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה10 שנים 11 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה10 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחדברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה10 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה9 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה9 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #