קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה9 שנים 45 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה9 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 35 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה9 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה9 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה9 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #