קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature9 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature9 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature9 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרפאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature9 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרהיא-סטוריה לסבית - חנה קלייןפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature9 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
שידורינו בערוץ 98דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה6 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועות
שלב תוכן #