קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 46 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
שלב תוכן #