קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature11 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature11 שנים 13 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature11 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה11 שנים 17 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה11 שנים 19 שבועות
שלב תוכן #