קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה10 שנים 40 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה10 שנים 40 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה10 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה10 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה10 שנים 44 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature10 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה10 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature10 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 46 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug10 שנים 48 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 49 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #