קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature11 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה11 שנים 21 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה11 שנים 21 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה11 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature11 שנים 27 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה11 שנים 27 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug11 שנים 29 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה11 שנים 31 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #