קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 11 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 8 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 8 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותברוך אורן
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 6 ימים
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #