קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועותברוך אורן
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug13 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #