קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 46 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועותברוך אורן
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug10 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #