קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הייתכן שלא נשלחים עדכוניםפתוחcriticalfeature16 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature13 שנים 17 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #