קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הייתכן שלא נשלחים עדכוניםפתוחcriticalfeature16 שנים 17 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature12 שנים 41 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #