קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה7 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה7 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature7 שנים 35 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug14 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature12 שנים 6 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature12 שנים 29 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה12 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה12 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature12 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה12 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #