קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature15 שנים 35 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 28 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 5 ימים
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה14 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #