2009-08-26 סיכום ישיבה

נוכחים:
ברוך, רנה, ניצן

ברוך הזכיר שאביהוא מושך אחורה מהובלת מה קורה. אנו מחפשים מי שרוצה להגביר מעורבות ולסייע בריכוז הפרויקט.

לגבי כתבות.
אתמול רנה וברוך סיקרו וערכו את ההפגנה הטרנסג'נדרית, היא תעלה היום לשידור.

לגבי שתי הכתבות הכי דחופות - הכתבה על הנישואין (385) נכנסה לכיווץ במחשב היום ותועלה אם תרצה השם לאחר מכן לשידור.
הכתבה על המשמרות (436) - ניצן יראיין בטלפון את זיו פרידמן, יכין שאלות ויתאם מפגש בשבוע הבא.

בנוסף ברוך יסקר את הכינוס בלשכת עורכי הדין (443) ביום שני הקרוב.

דיברנו גם על כך שברוך ורנה יתאמו מצלמות מביכורי העיתים לקראת ה-11 לספטמבר (צילום קשת הזהב (390))

סמינר אסטרטגי (444) - ברוך יסקר במהלך הסמינר.