קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature12 שנים 3 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport12 שנים 32 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 37 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה9 שנים 16 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
תחזוקת ציודמצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug9 שנים 50 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #