קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 11 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה8 שנים 42 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועות
תחזוקת ציודמצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug9 שנים 24 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #