מיני-סרטונים תקשורת מחאתית

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:shiralony
Status:פתוח
תיאור

לנסות לקחת את החומר מהמהדורה של http://makore.6tzvaim.com/node/576
ולהכין מזה 3-5 מיני סרטונים לאתר.