קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature15 שנים 30 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #