קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחדברוך אורן
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature16 שנים 13 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 12 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #