קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה13 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים 26 שבועות
שלב תוכן #