קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה13 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה13 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה13 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה13 שנים 17 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה13 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה13 שנים 17 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה13 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים שבוע אחד
שלב תוכן #