קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature15 שנים 45 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 39 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 30 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: שלבים בתכנון אירוע קהפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרAUTHENTIC. A NET PORN CRITIQUEפתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #