קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה10 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature10 שנים 15 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature16 שנים 41 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature16 שנים 33 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature16 שנים 13 שבועות
שלב תוכן #