קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה15 שנים 24 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature15 שנים 22 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 5 ימים
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature11 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרפאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרהיא-סטוריה לסבית - חנה קלייןפתוחnormalfeature11 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #