נבחר ועד מנהל חדש לשישה צבעים

בערב יום שני, 5/5/2008, התקיימה האסיפה השנתית הראשונה של עמותת שישה צבעים. באסיפה נבחרו חברי ועד וחברי ועדת ביקורת, אושרו הדו"חות הכספיים לסיום שנת 2007 ואושרה פתיחת סניף בפרדס חנה ובתל אביב.

לועד המנהל נבחרו: אביהוא שאלתיאל, אלכס ווילר, בן ציון סליוז, ברוך אורן, הדס מורדל, כפיר לביא - ממיסדי העמותה, והצטרפו שתי חברות ועד חדשות: מיכל נויגבורן מחדרה ורוני בת אל מרמת השרון.

לועדת הביקורת נבחרה הגב' שרה אורן.

פרוטוקול הישיבה