קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה15 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה15 שנים 12 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה15 שנים 8 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה15 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה15 שנים 8 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה15 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #