קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
שלב תוכן #