קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה13 שנים 50 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 5 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 5 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #