קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 33 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #