קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחדברוך אורן
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature16 שנים 37 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 28 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature16 שנים 15 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 21 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 36 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 21 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
שלב תוכן #