קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature12 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature11 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועות
שלב תוכן #