קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה9 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה9 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #