קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה16 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature16 שנים 45 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה15 שנים 26 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 2 ימים
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #