קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature5 שנים 22 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature6 שנים 9 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport8 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature7 שנים 49 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה5 שנים 28 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
תחזוקת ציודמצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug6 שנים 10 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #