קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature5 שנים 35 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature6 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport9 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature8 שנים 10 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה5 שנים 41 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
תחזוקת ציודמצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug6 שנים 23 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #