קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature6 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה6 שנים 33 שבועותshiralony
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature5 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug11 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature11 שנים 44 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה10 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
שלב תוכן #