קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature6 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה6 שנים 46 שבועותshiralony
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature5 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug12 שנים שבוע אחד
תחזוקת אתר מה קורה?כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #