קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature11 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועותshiralony
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug15 שנים 13 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature15 שנים 17 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #