קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 6 ימים
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה9 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
שלב תוכן #