קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature6 שנים 29 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature12 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה11 שנים 22 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug11 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה11 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature9 שנים 15 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature9 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature9 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #