קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה10 שנים 24 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה15 שנים 5 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה15 שנים 5 שבועותAvihu S
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature16 שנים 43 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 37 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 28 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה15 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #