קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature7 שנים 51 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה7 שנים 18 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה6 שנים 36 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה11 שנים 16 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה11 שנים 16 שבועותAvihu S
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature13 שנים 2 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature11 שנים 20 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה11 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #