צעדה נגד אבדנות

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבסיקור אירוע
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:shiralony
Status:פתוח
תיאור

אלון צילם את שיר מראיינת במהלך הצעדה.
להכין מזה כתבונת של 3-7 דקות לאתר.