קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה11 שנים 4 שבועותshiralony
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 50 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature16 שנים 18 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 50 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 11 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature16 שנים 15 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה14 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
שלב תוכן #