קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug10 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature8 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature8 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature8 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature8 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature6 שנים 24 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature5 שנים 38 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug11 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature10 שנים 3 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 36 שבועות
שלב תוכן #