קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature5 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature5 שנים 12 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 5 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature11 שנים 29 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 6 ימים
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: שלבים בתכנון אירוע קהפתוחnormalfeature7 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #