קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature15 שנים 39 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature15 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature12 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #