קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature13 שנים 2 ימים
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה10 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה10 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature10 שנים 19 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 42 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה15 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה15 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #