קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה10 שנים 2 ימים
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature16 שנים 18 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 12 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: שלבים בתכנון אירוע קהפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #