women in the revolution in the arab world

Project:שידורינו בערוץ 98
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

קואליציית נשים לשלום מזמינה
מצרים, תוניסיה, לוב, פלסטין
נשים במאבק ובמהפכה

28.3.2011, יום שני, 19:00
מרכז הקואליציה, יגיע כפיים 3 תל-אביב
דוברות:
עמירה הס - עיתונאית 'הארץ', סיקרה את המהפיכה במצרים
עביר קובטי - דוברת ואקטיביסטית, היתה במצרים במהלך המהפיכה
לרגל יום האדמה ה-35: מה ניתן ללמוד מהמהפכות המתרחשות בעולם הערבי? מה האמצעים והכלים שניתן ליישם כאן? מה תפקידן של הנשים במהפכות בעולם הערבי, ומה הוא תפקידן של נשים במאבק הפלסטיני העממי?
לפרטים נוספים: reem@coalitionofwomen.org, 073-7373745

מי יכול להגיע לצלם?