קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה15 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature16 שנים 42 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 22 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 28 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 37 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature8 שנים 33 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature15 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature14 שנים 23 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #