קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 5 ימים
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature13 שנים 41 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 28 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature7 שנים 24 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature12 שנים 32 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature13 שנים 15 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #