שידור סקס אחר 2010

Project:ארכיון מה קורה
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:minor
אחראי:אוסקר אויריך
Status:פתוח
תיאור

שידור סקס אחר 2010
- דיגיטציה
- ריליסים מ"סוטה קוהרנטית" שביקשו שנבקש רשות
- סידורי מצלמה איפה שצילמו ללא סטנד