רכש 2015

Project:תחזוקת ציוד
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

סוללות גדולות למצלמה
כרטיסי זיכרון
מטען לסוללות AA
מטען חיצוני לסוללות למצלמה
ספק כח למצלמה
מטען למרנץ