קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועותshiralony
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature16 שנים 43 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature13 שנים 2 ימים
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 36 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature16 שנים 41 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature13 שנים 2 ימים
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה15 שנים 8 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature16 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
שלב תוכן #