קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature12 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature13 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature16 שנים 47 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 41 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 33 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועות
שלב תוכן #