קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה11 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature11 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature11 שנים 14 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 39 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature13 שנים שבוע אחד
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature4 שנים 50 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature10 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature10 שנים 40 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #