קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה13 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature11 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature11 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature8 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #