קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug10 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature8 שנים 7 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature7 שנים 52 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature6 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature6 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature6 שנים 9 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה5 שנים 26 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה5 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #