קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature15 שנים 15 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature15 שנים 51 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature16 שנים 20 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature16 שנים 47 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature16 שנים 47 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature16 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature16 שנים 44 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature16 שנים 42 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature16 שנים 42 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature16 שנים 42 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature16 שנים 29 שבועותברוך אורן
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 33 שבועות
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature11 שנים 10 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature16 שנים 31 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature16 שנים 31 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
שלב תוכן #