קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature16 שנים 9 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature16 שנים 9 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature16 שנים 8 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature16 שנים 6 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 44 שבועותברוך אורן
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature10 שנים 25 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #