קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature15 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport12 שנים 42 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature10 שנים 43 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה9 שנים 25 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
תחזוקת ציודמצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug10 שנים 7 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #